Kit Manchester City DLS 2022 – 2023 và logo Dream League Soccercủa đội bóng

Tổng hợp các kit Manchester City DLS  2022 – 2023 và logo Dream League Soccer mới nhất

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

kit-manchester-city-dream-league-soccer

Trên đây là tổng hợp các kit Manchester City DLS  2022 – 2023 và logo Dream League Soccer của đội bóng trong game DLS.

Viết một bình luận